Retourneren en ruilen

Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat het artikel toch niet helemaal naar wens is, dit is voor ons geen probleem.
We ruilen het artikel dan ook graag voor je om en uiteraard kun je ons ook informeren als je het artikel liever wil retourneren.

Retouradres:

TIJD! watches & jewelry
Maasstraat 15
5911 DP Venlo
Tel. nr. 077-3519020
E-mail info@tijd-venlo.nl


Instructie voor ontbinding / herroeping – Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, mits het bestelde artikel onbeschadigd en ongedragen retour wordt gestuurd op eigen kosten.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post
of e-mail, zie bovenstaande contactgegevens) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.
Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze
van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan
14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht,
tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten
in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen en originele verpakking
in goede staat, dus onbeschadigd en ongedragen, hebben teruggekregen.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit
de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening. Raadpleeg voor de kosten 
de website van de door u gekozen vervoerder. We raden je aan het pakket aangetekend retour te zenden.

Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Bij beschadigde of gebruikte artikelen mogen wij dan ook schade in rekening brengen en wordt het resterende bedrag teruggestort. Ieder artikel wordt hiervoor individueel beoordeeld op het moment dat we je retourzending ontvangen.

 

Het is goed om te weten dat u oorbellen niet kunt ruilen of retourneren in verband met hygiëne.
Daarnaast kunnen artikelen welke op maat zijn gemaakt of artikelen die zijn gegraveerd niet geruild of geretourneerd worden.
In alle redelijkheid verwachten we van je dat je zorgvuldig omgaat met de originele verpakking en de bijhorende etiketten van het artikel. Enkel als eventuele etiketten het openen of passen van het artikel belemmeren, mogen deze worden weggehaald.

 

Heb je een verkeerd artikel ontvangen?

Het kan gebeuren dat wij een fout maken en het verkeerde artikel hebben geleverd. Wij vragen je daarom direct bij ontvangst je bestelling te controleren.
Als je onverhoopt een verkeerd artikel hebt ontvangen, kun je dit bij ons melden (zie bovenstaande contactgegevens). Het verkeerde artikel kun je zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen aan ons retour sturen. De gemaakte verzendkosten worden in dit geval uiteraard vergoed tot een bedrag van €9,20. Mochten de kosten hoger uitvallen, verzoeken we je eerst even contact met ons op te nemen.

 

Heb je een artikel ontvangen wat beschadigd of defect is?

Lees dan de informatie onder Garantie en defecten

 

 


Modelformulier Ontbinding Herroeping
PDF – 117,0 KB